Samospráva ÚMČ Praha 14

16

Číslo Jednání Soubor
349/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Zajištění výkonu koordinátora BOZP a technického dozoru na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14 Otevřít dokument
350/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 765, ul. Rochovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
351/RMČ/2019 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
352/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
353/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
354/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
355/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
356/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
357/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
358/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
359/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
360/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
361/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
362/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
363/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
364/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
365/RMČ/2019 k informaci o provedení kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik a vidimace a legalizace Otevřít dokument
366/RMČ/2019 ke schválení revize směrnice QS 74-01 V04R03 Zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
367/RMČ/2019 k projednání návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
368/RMČ/2019 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k návrhu nařízení hl. m. Prahy o maximálních cenách osobní taxislužby Otevřít dokument
369/RMČ/2019 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy Otevřít dokument
370/RMČ/2019 k návrhu obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí Otevřít dokument
371/RMČ/2019 k uzavření darovací smlouvy s obchodní společností Coca - Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o., Českobrodská 1329, Praha 9 Otevřít dokument
372/RMČ/2019 k návrhu na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
373/RMČ/2019 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
374/RMČ/2019 na souhlas k přijetí věcného daru - kávovaru Otevřít dokument
375/RMČ/2019 k dodatkům č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, IČO: 61386618, Základní školy, Praha 9, Černý Most - Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898, Základní školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918, IČO: 61381233 a dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836 Otevřít dokument
376/RMČ/2019 k uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách I. v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR Otevřít dokument
377/RMČ/2019 k zajištění sortimentu k provozu kaváren na Plechárně a v H55 příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní v rámci její doplňkové činnosti Otevřít dokument
378/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka interaktivních tabulí včetně příslušenství Otevřít dokument
379/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky na služby Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14 zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument
380/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna podlahové krytiny pro MŠ Kostlivého Otevřít dokument
381/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
382/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce Výstavba polytechnických zahrad III. Praha 14 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
383/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Úpravy vjezdu a bezbariérového napojení farního pozemku u kostela sv. Jiří v Hloubětíně na pozemek KC H55 Otevřít dokument
384/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
385/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0628/2018/OI/1050 na akci Revitalizace vnitrobloku Mochovská Otevřít dokument
386/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0600/2018/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 - zahrada Otevřít dokument
387/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2574/61 a parc. č. 2574/63, k. ú. Kyje Otevřít dokument
388/RMČ/2019 k uzavření dodatku pachtovních smluv na zahrádky v Borské ulici, kterými si pachtýři vyměňují díly zahrady Otevřít dokument
389/RMČ/2019 k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2018 a souhlasu s rozdělením zisku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2018 ve výši 86.803,30 Kč Otevřít dokument