Samospráva ÚMČ Praha 14

31

Číslo Jednání Soubor
53/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
54/RMČ/2012 k návrhu na revokaci usnesení č. 5/RMČ/2012 ze dne 9. 1. 2012 Otevřít dokument
55/RMČ/2012 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
56/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 497, Slévačská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
57/RMČ/2012 k žádosti o znovupřidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
58/RMČ/2012 k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 1 + 0, v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
59/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
60/RMČ/2012 k podání informace o výši pohledávek v č. p. 25 a č. p. 1610 v ulici Broumarská, Praha 9 - Kyje po vyklizení podnájemců k 31. 12. 2011 Otevřít dokument
61/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s výměnou bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 994, ul., Kpt. Stránského, Praha 9 a bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9, na souhlas s nájmem na dobu neurčitou v bytě o velikosti 2 + kk v č. p. 813, Maňákova ul. , Praha 9 v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů a na souhlas s nájmem na dobu určitou - půl roku v bytě o velikosti 1 + 1 v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského , Praha 9 v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů Otevřít dokument
62/RMČ/2012 k žádosti o uzavření dohody na splácení dluhu váznoucím na bytě o velikosti 2 + 0 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 v měsíčních splátkách po 800 Kč Otevřít dokument
63/RMČ/2012 k návrhu na souhlas se snížením smluvního nájemného pro nájemce nebytového prostoru v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
64/RMČ/2012 k návrhu na prodloužení doby nájmu na dobu neurčitou pro nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
65/RMČ/2012 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
66/RMČ/2012 k návrhu na odvolání z funkce ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
67/RMČ/2012 k návrhu výběrového řízení na obsazení funkčního místa ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
68/RMČ/2012 k návrhu na uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. Bitart, s. r. o. Otevřít dokument
69/RMČ/2012 k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2012 v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity Otevřít dokument
70/RMČ/2012 k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2012 v oblasti příspěvek na zajištění služby Otevřít dokument
71/RMČ/2012 k podání žádosti o dotaci v oblasti prevence kriminality Otevřít dokument
72/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o monitoringu užívání návykových látek na území městské části Praha 14 a zajišťování terénního programu v roce 2012 Otevřít dokument
73/RMČ/2012 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 232/145 a části pozemku parc. č. 232/143 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
74/RMČ/2012 k pronájmu pozemku parc. č. 2668/1, k. ú. Kyje, z majetku HMP pro účely výstavby kastrační jednotky a útulku pro kočky Otevřít dokument
75/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření NS na pronájem části pozemku parc. č. 93/1, o výměře 5 m 2 v k. ú. Černý Most za účelem umístění a provozování zmrzlinového stánku Otevřít dokument
76/RMČ/2012 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v 1. podzemním podlaží objektu budovy Bří Venclíků č. p. 1072, k . ú. Černý Most, za účelem provozování komplexních fotoslužeb Otevřít dokument
77/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu : Průjezd železničním uzlem Praha - modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice 1. část Otevřít dokument
78/RMČ/2012 k návrhu na stanovení osobního příplatku paní Nině Vatolinové, ředitelce Mateřské školy Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
79/RMČ/2012 k informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ Otevřít dokument