Samospráva ÚMČ Praha 14

41

Číslo Jednání Soubor
341/RMČ/2020 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce Otevřít dokument
342/RMČ/2020 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy dohodou Otevřít dokument
343/RMČ/2020 k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví Otevřít dokument
344/RMČ/2020 k předložení projektové žádosti Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků a Nové zelené střechy ZŠ Gen. Janouška ve výzvě 144. v rámci Operačního programu Životní prostředí Otevřít dokument
345/RMČ/2020 k poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
346/RMČ/2020 k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
347/RMČ/2020 k revizi směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
348/RMČ/2020 k zajištění architektonické studie polyfunkčního objektu Černý Most Otevřít dokument
349/RMČ/2020 k zajištění výkonu technického dozoru na akci Hospodaření s dešťovou vodou - Vvbíralka 25 Otevřít dokument
350/RMČ/2020 k e statickému zajištění zdi u kostela sv. Jiří v Hloubětíně Otevřít dokument
351/RMČ/2020 k zajištění úpravy projektové dokumentace Nástavba a přístavba domova důchodců Praha, Černý Most, Bojčenkova 1099/12 pro účely podání dotační žádosti Otevřít dokument
352/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
353/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projektové práce - Komunitní centrum Splavná Otevřít dokument
354/RMČ/2020 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky na služby Úklid v objektech Praha 14 kulturní Otevřít dokument
355/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
356/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
357/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
358/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
359/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
360/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
361/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
362/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
363/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
364/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
365/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
366/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
367/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
368/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
369/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
370/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
371/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
372/RMČ/2020 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234 Otevřít dokument
373/RMČ/2020 k podání výpovědi z pachtovních smluv a zveřejnění neadresného záměru na pronájem dílů 125 - 128 zahrádek v Borské ulici Otevřít dokument
374/RMČ/2020 k podání výpovědi z pachtovních smluv a zveřejnění neadresného záměru na pronájem dílů 125 - 128 zahrádek v Borské ulici Otevřít dokument
375/RMČ/2020 k podání výpovědi z pachtovních smluv a zveřejnění neadresného záměru na pronájem dílů 125 - 128 zahrádek v Borské ulici Otevřít dokument
376/RMČ/2020 k podání výpovědi z pachtovních smluv a zveřejnění neadresného záměru na pronájem dílů 125 - 128 zahrádek v Borské ulici Otevřít dokument
377/RMČ/2020 k prohlášení městské části Praha 14 týkajícího se poskytování lékařských a souvisejících služeb na Poliklinice Parník Otevřít dokument
378/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 751, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
379/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 757, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
380/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
381/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
382/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
383/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
384/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
385/RMČ/2020 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
386/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů MČ P14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě MČ P14, za podmínky ukončení nájemní smlouvy č. 3692 ze dne 21. 12. 1994 a uzavřením nové nájemní smlouvy s novým nájemcem XXXXXX XXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXX k bytu č. 20 na dobu určitou 2 roky a vrácení stávajícího bytu č. 2 o velikosti 1 + kk v č. p. 766, ul. Rochovská Otevřít dokument
387/RMČ/2020 k návrhu na vydání souhlasu se změnou nájemce bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
388/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
389/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
390/RMČ/2020 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
391/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 0264/2019/OSM/1070 na pronájem části pozemku parc. č. 925, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
392/RMČ/2020 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 2665/144, parc. č. 2665/145, parc. č. 2665/149, parc. č. 2665/150, katastrální území Kyje Otevřít dokument
393/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochu pro umístění 1 ks infopanelu na pozemku parc. č. 1072/173 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
394/RMČ/2020 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene plynové přípojky pro komunitní centrum H55 Otevřít dokument