Samospráva ÚMČ Praha 14

7

Číslo Jednání Soubor
90/RMČ/2007 k návrhu na doplnění Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
112/RMČ/2007 ke změně položek v rozpočtu pečovatelské služby v roce 2006 Otevřít dokument
111/RMČ/2007 k informaci ke stanovení měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
110/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku gastro vybavení projektu Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 Otevřít dokument
109/RMČ/2007 k zahájení veřejné zakázky na zpracování studie revitalizace parteru veřejného prostranství- jižně od ulice Poděbradské, Praha 14 - Hloubětín Otevřít dokument
108/RMČ/2007 k zahájení veřejné zakázky na zpracování dokumentace pro stavební povolení rekonstrukce komunikací Cidlinská, Jaroslavická, Knínická,Maršovská, Nedvědická a Žehuňská, Praha 14 - Kyje Otevřít dokument
107/RMČ/2007 k návrhu úhrady ušlého nájemného za místnost č. 53 v objektu polikliniky ul. Generála Janouška čp. 902 Otevřít dokument
106/RMČ/2007 k návrhu na schválení úhrad nákladů ve výši 25% Otevřít dokument
105/RMČ/2007 k žádosti o prodloužení lhůty určené k podání návrhu na zápis právnické osoby, kupující bytový dům čp. 645 v ulici Kbelská Praha 9, do obchodního rejstříku dle Zásad postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl.m.Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14 o 30 dnů Otevřít dokument
104/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost a změnu účastníka nájemní smlouvy č.j. 22/SMP/05 na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu č.p. 738 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
103/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na akci: Oprava havárie podlahy a sklepních kójí v suterénu bytového domu Cíglerova čp. 1090, Praha 9 Otevřít dokument
102/RMČ/2007 k návrhu na rekolaudaci společného prostoru sušárny o výměře 7,70 m2 s lodžií o výměře 4 m2 ve 4. patře domu č.p. 739 ulice Bobkova Praha 9, na obytnou místnost k bytu č. 10 Otevřít dokument
101/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1+1, I. kategorie v domě čp. 905, ul. Slévačská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
100/RMČ/2007 na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1+1 v čp. 645, ul. Kbelská, Praha 9 Otevřít dokument
99/RMČ/2007 na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1+kk v čp. 1043, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
98/RMČ/2007 na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu č. 20 o velikosti 1+1 v čp. 905, Slévačská ul., Praha 9 v souladu se zásadami k pronájmu bytů m.č. Praha 14 Otevřít dokument
97/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3+1, I. kategorie v domě čp. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
96/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu v čp. 905, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
95/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2+1, I. kategorie v domě čp. 685, nám. Plk. Vlčka 685, Praha 9 Otevřít dokument
94/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č.p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
93/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu čp. 668 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
92/RMČ/2007 na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
91/RMČ/2007 k návrhu na schválení plánu oprav na rok 2007 Otevřít dokument
89/RMČ/2007 k návrhu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2007 Otevřít dokument
88/RMČ/2007 2. rozpočtové opatření na rok 2007 Otevřít dokument
87/RMČ/2007 na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
86/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument