Samospráva ÚMČ Praha 14

36

Číslo Jednání Soubor
184/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o organizování veřejné služby č. ABA-VS-4/2019 Otevřít dokument
185/RMČ/2020 k návrhu na použití čistého výtěžku z veřejné sbírky, která byla vyhlášena za účelem získání peněžních prostředků na pomoc obyvatelům domů v ulici Kpt. Stránského 995/4 a 996/2, postižených požárem ze dne 14. 11. 2019 Otevřít dokument
186/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o zprostředkování benefitů mezi městskou částí Praha 14 a společností Sodexo Pass ČR, a.s., IČO: 61860476 Otevřít dokument
187/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení bytový dům Hloubětín, ulice Soustružnická Otevřít dokument
188/RMČ/2020 k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
189/RMČ/2020 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 Otevřít dokument
190/RMČ/2020 k obnovení provozu Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 Otevřít dokument
191/RMČ/2020 k návrhu na souhlasné stanovisko setrvání ve funkcích ředitele/ředitelky příspěvkových organizací Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140, Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
192/RMČ/2020 k souhlasu se zapojením do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci OP PMP č. 30_20_010 Otevřít dokument
193/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování farmářských trhů č. 0070/2018/KS_ OddSPK/1100 ze dne 12. 3. 2018 se spolkem POD PLATANY z.s., IČO: 22864636 a revokaci usnesení č. 75/RMČ/2020 ze dne 3. 2. 2020 Otevřít dokument
194/RMČ/2020 ke schválení odpovědi na žádost o dočasné prominutí a snížení nájemného, případně uplatnění práva na slevu z nájemného, společnosti outdoor akzent s.r.o. Otevřít dokument
195/RMČ/2020 k zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Úklid v objektech Praha 14 kulturní zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
196/RMČ/2020 k zajištění realizace Rozšíření dětského hřiště Rožmberská Otevřít dokument
197/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky Vybíralova 969 výtah zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
198/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce komunikací v oblasti starých Kyjí - ul. Za Školou zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
199/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0502/2018/OI/1100 na realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci investiční akce Rekonstrukce mostu v ul. Za Rokytkou Otevřít dokument
200/RMČ/2020 k uzavření dohody o převodu práv a povinností ke stavbě z vydaného rozhodnutí na stavbu Most přes Rokytku, Praha 9, MČ P14 Otevřít dokument
201/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy a dohody o zaplacení úhrady za užívání pozemku parc. č. 1841/1, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
202/RMČ/2020 k návrhu na odnětí pozemků v oblasti komunikace Novopacká ze svěřené správy městské části Praha 14 Otevřít dokument
203/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2010/OSM/0020 (pronájem pozemků určených k instalaci streetballových konstrukcí spol. Cliff, s.r.o.) na prodloužení doby nájmu Otevřít dokument
204/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
205/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 758, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
206/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 752, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
207/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 757, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
208/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 756, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
209/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
210/RMČ/2020 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + kk v č. p. 750, Bryksova ul., na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 Otevřít dokument
211/RMČ/2020 k návrhu na souhlas se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu Otevřít dokument
212/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s umístěním sídla do prostoru sloužícího podnikání v objektu Bobkova 738/22, Praha 9 a na souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí sídla společnosti Otevřít dokument
213/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
214/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
215/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
216/RMČ/2020 k informaci o výsledku kontroly MHMP se zaměřením na výkon přenesené působnosti na úseku krizového řízení Otevřít dokument
217/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě č. 0185/2013/KT-OddIT/1170 ze dne 25. 6. 2013 se společností eIdentity a.s., IČO: 27112489 Otevřít dokument