Samospráva ÚMČ Praha 14

81

Číslo Jednání Soubor
95/RMČ/2022 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 752, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
96/RMČ/2022 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
97/RMČ/2022 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
98/RMČ/2022 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
99/RMČ/2022 k návrhu na souhlas s přijetím další osoby, která není osobou blízkou do bytu č. 5 o velikosti 3 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
100/RMČ/2022 k návrhu na souhlas s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č. j. 0634/2014/SMP14/1070 Otevřít dokument
101/RMČ/2022 k návrhu na schválení prodeje nemovitostí v rámci družstevní privatizace Ronešova Otevřít dokument
102/RMČ/2022 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro Bytové družstvo Broumarská Otevřít dokument
103/RMČ/2022 k souhlasu se zahraniční pracovní cestou do Mechelenu Otevřít dokument
104/RMČ/2022 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2021 Otevřít dokument
105/RMČ/2022 k situaci na Ukrajině Otevřít dokument
106/RMČ/2022 k zajištění obědů pro občany Ukrajiny, ubytované v ubytovacích kapacitách městské části, kteří uprchli před válečným konfliktem Otevřít dokument
107/RMČ/2022 k návrhu na jmenování politika zodpovědného za oblast MA 21 Otevřít dokument
108/RMČ/2022 k návrhu na změnu obsazení Komise kultury a aktivit volného času Otevřít dokument
109/RMČ/2022 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2022 Otevřít dokument
110/RMČ/2022 k prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události Otevřít dokument
111/RMČ/2022 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, IČO: 70884501 a dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, IČO: 70884480 Otevřít dokument
112/RMČ/2022 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČO: 49625128 Otevřít dokument
113/RMČ/2022 k uzavření smlouvy na zajištění školy v přírodě ve školním roce 2021/2022 pro žáky Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, IČO: 61386618 Otevřít dokument
114/RMČ/2022 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0177/2015/OŘEŠ/1100 se Základní školou, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČO: 49625128 Otevřít dokument
115/RMČ/2022 na souhlas k přijetí věcného daru - 32 ks stolních počítačů HP 3520 AiO v celkové hodnotě 32,- Kč Otevřít dokument
116/RMČ/2022 k návrhu na vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2022 Otevřít dokument
117/RMČ/2022 k realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2022 Otevřít dokument
118/RMČ/2022 k uzavření dodatku č. 6 k mandátní smlouvě č. 0185/2013/KT-OddIT/1170 ze dne 25. 6. 2013 se společností eIdentity a.s., IČO: 27112489 Otevřít dokument
119/RMČ/2022 k zajištění připojení k distribuční soustavě PREdistribuce, a.s. v rámci akce Realizace veřejného osvětlení Bikepark Jahodnice Otevřít dokument
120/RMČ/2022 k odeslání žádosti na MHMP o finanční prostředky na investiční akci Polyfunkční budova Černý Most Otevřít dokument
121/RMČ/2022 k uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. j. 03/OŽPD/0007 ze dne 23. 12. 2003, ve znění dodatku č. 1 a 2, se spol. HORTUS správa zeleně s.r.o., IČO: 60486791 Otevřít dokument
122/RMČ/2022 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku s TSK hl. m. Prahy, a.s. Otevřít dokument
123/RMČ/2022 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce plochy určené k pořádání kampaně Den Země s TSK hl. m. Prahy, a.s. Otevřít dokument
124/RMČ/2022 k prohlášení vlastníka o zřízení služebnosti na užívání služebného pozemku k parkování motorových vozidel Otevřít dokument
125/RMČ/2022 k návrhu na u zavření dodatků k servisním smlouvám Otevřít dokument
126/RMČ/2022 k návrhu na u zavření smlouvy o spolupráci při realizaci farmářských trhů Otevřít dokument
127/RMČ/2022 k výpůjčce elektromobilu ALKÉ pro společnost Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o. Otevřít dokument
128/RMČ/2022 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 2582/1 a parc. č. 2582/3, v k. ú. Hloubětín a na pozemcích parc. č. 2807/1 a parc. č. 2832, v k. ú. Kyje pro akci Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany Otevřít dokument
129/RMČ/2022 k revokaci usnesení č. 372/RMČ/2021 ze dne 14. 6. 2021 k uzavření směnné smlouvy na pozemky parc. č. 2647/4, parc. č. 69/4 a parc. č. 69/5, vše v k. ú. Kyje Otevřít dokument
130/RMČ/2022 k uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 2574/5, k. ú. Kyje, ul. Jamská Otevřít dokument
131/RMČ/2022 k pověření vypracování záměru dle § 18 Statutu hlavního města Prahy, lokalita Klánovická Otevřít dokument