Život na Praze 14

Listy Prahy 14

logoListy

Listy Prahy 14 začaly vycházet v roce 1995 a vydávala je nově vzniklá městská část Praha 14. U zrodu časopisu byl šéfredaktor Mgr. Jaroslav Šmíd a od května téhož roku i Renáta Čacká (nyní Rudolfová).

Poslední číslo vyšlo v prosinci 2011. Od roku 2012 nahradil Listy nový časopis „Čtrnáctka„.
Měsíčník pro 40 000 obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí, Hostavic

Náklad: 20 700 výtisků
Rozsah: 18, 24, 32 stran, vycházel jako měsíčník s prázdninovým dvojčíslem 7 – 8
Vydávala: Městská část Praha 14

Z historie Prahy 14 (věcný rejstřík)
Osobnosti Prahy 14 (jmenný rejstřík)